Kontakt

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W RADOMSKU SP. Z O.O.
97-500 RADOMSKO, UL. KOŚCIUSZKI 12A
www.tbsradomsko.com.pl 
e-mail: sekretariat@tbsradomsko.com.pl

tel: (44) 683-54-03 lub (44) 683-21-12
fax: (44) 683-54-03 

Bank: PEKAO S.A. I Oddział w Radomsku
nr konta: 91 1240 3132 1111 0000 2977 7165

PUNKT ZGŁASZANIA AWARII pokój nr 5, wejście na zewnątrz budynku, wewn. 35
nr telefonu komórkowego do zgłaszania awarii 501-598-974

SEKRETARIAT oraz BIURO ZARZĄDU TBS pokój nr 12 (I piętro),

DZIAŁ ADMINISTRACJI (parter) pok. nr 1 wewn. 31; pok. nr 3 wewn. 33

DZIAŁ CZYNSZÓW pokój nr 14 (I piętro), wewn. 44

DZIAŁ WINDYKACJI pokój nr 17 (I piętro), wewn. 47

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI pokój nr 16 (I piętro), wewn. 46

DZIAŁ LOKALOWY pokój nr 13 (I piętro), wewn. 43

DZIAŁ INWESTYCYJNO-REMONTOWY pok. nr 5, wewn. 35 – wejście na zewnątrz budynku