Kontakt

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W RADOMSKU SP. Z O.O.
97-500 RADOMSKO, UL. KOŚCIUSZKI 12A
www.tbsradomsko.com.pl 
e-mail: sekretariat@tbsradomsko.com.pl

tel: (44) 683-54-03 lub (44) 683-21-12
fax: (44) 683-54-03 

PUNKT ZGŁASZANIA AWARII pokój nr 5, wejście na zewnątrz budynku, wew. 35 
nr telefonu komórkowego do zgłaszania awarii 501-598-974

SEKRETARIAT oraz BIURO ZARZĄDU TBS pokój nr 12 (I piętro),

DZIAŁ ADMINISTRACJI pokój nr 3 (parter), wew. 33

DZIAŁ ADMINISTRACJI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH pokój nr 1 (parter), wew. 31

DZIAŁ CZYNSZÓW pokój nr 14 i 15 (I piętro), wew. 44 i 45

DZIAŁ WINDYKACJI pokój nr 17 (I piętro), wew. 47

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI pokój nr 16 (I piętro), wew. 46

DZIAŁ LOKALOWY pokój nr 13 (I piętro), wew. 43

DZIAŁ INWESTYCYJNO-REMONTOWY pokój nr 5 i 6, wejście na zewnątrz budynku, wew. 35 i 36