TBS w Radomksu Sp. z o.o.
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Radomsku Spółka z o. o.

Nowe mieszkania przy ulicy Sadowej w Radomsku. Zapraszamy. Sprawdź szczegóły.
Dotyczy budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Sadowej
Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż zgodnie z treścią umowy podpisanej z wykonawcą inwestycji przy ul. Sadowej 7D budowa budynku wielorodzinnego winna zakończyć się z dniem 15 grudnia tego roku.

Niemniej jednak z uwagi na opóźnienia w pracach budowlanych wykonawca inwestycji deklaruje, iż termin ukończenia budowy bloku przy ul. Sadowej 7D to koniec stycznia 2019 roku.

Powyższe opóźnienia w zasiedleniu budynku nie są wynikiem zaniedbań naszej Spółki, jednak serdecznie przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Spółka TBS w Radomsku czyni wszelkie starania aby zakończyć inwestycję i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku lokal mieszkalny niezwłocznie przekazać Państwu do zasiedlenia.

Z poważaniem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Radomsku Sp. z o.o.
6.01.2019 plac targowy nieczynny
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 2 Regulaminu Targowiska Miejskiego w Radomsku przy ul. Targowej 4, w dniu 2019-01-06 plac targowy będzie nieczynny
24.12.2018r. Nieczynne
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2018r. (poniedziałek) Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. będzie nieczynne. Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Spółki będzie dzień 08.12.2018r. (sobota).
Dot. Zasiedlenia budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii 1 A w Radomsku
Informujemy, że opóźnienia w zasiedleniu budynku przy ul. Św. Rozalii 1A w Radomsku , leżą po stronie Wykonawcy i są spowodowane nie wykonaniem w terminie umownym odcinka sieci i przyłącza gazowego . Obecnie trwa procedura odbiorowa w/w sieci i przyłącza gazowego . Spółka TBS w Radomsku dokłada wszelkich starań , aby jak najszybciej zakończyć procedury odbiorowe oraz doprowadzić do puszczenia gazu w sieci przez Gazownie Łódzką. Przewidziany termin zasiedlenia budynku to koniec listopada/początek grudnia 2018 r.
Zoabacz wszystkie ogłoszenia...

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest dr Małgorzata Pundyk-Glet
e-mail: inspektor@tbsradomsko.com.pl