TBS w Radomksu Sp. z o.o.
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Radomsku Spółka z o. o.

Nowe mieszkania przy ulicy Sadowej w Radomsku. Zapraszamy. Sprawdź szczegóły.

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi oraz rozbiórka części budynku gospodarczego w Radomsku
przy ul. Św. Rozalii 1A”

Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP

Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2017 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP
Zoabacz wszystkie ogłoszenia...