TBS w Radomksu Sp. z o.o.
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Radomsku Spółka z o. o.

Nowe mieszkania przy ulicy Sadowej w Radomsku. Zapraszamy. Sprawdź szczegóły.

Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
Przetarg odbędzie się 22 lutego 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP

Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2017 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP

Wniosek TBS w Radomsku na 24 miejscu w kolejce o udzielenie wsparcia finansowego z BGK

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. jako inwestor zastępczy złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi oraz rozbiórka części budynku gospodarczego
w Radomsku przy ul. Św. Rozalii 1A”. Wniosek został oceniony na 37,38 pkt., co pozwoliło na uplasowanie Gminy Miasto Radomsko na 24 z 98 pozycji w tabeli wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy
ul. Sadowej 7D w Radomsku w obrębie 15, dz. Nr ewid. 285/19 oraz zaprojektowanie i wykonanie
osiedlowego placu zabaw”

Przetarg odbędzie się 21 lipca 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP
Zoabacz wszystkie ogłoszenia...