14 sierpnia (piątek) nieczynne

W piątek 14 sierpnia TBS w Radomsku Sp z o o będzie nieczynne.

14 sierpnia (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę – 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Nabór wniosków na najem lokalu mieszkalnego w wielorodzinnym bloku przy ul. Sadowej 7e

GMINA MIASTO RADOMSKO OGŁASZA:

nabór wniosków na najem lokalu mieszkalnego w wielorodzinnym bloku przy ul. Sadowej 7e

Właścicielem i administratorem budynku przy ul. Sadowej 7e będzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o.

Przydział lokali mieszkalnych odbywać się będzie na zasadach i według kryteriów ujętych w Uchwale Nr XVI/184/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat.

Warunkiem ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego w wielorodzinnym bloku przy ul. Sadowej 7 e jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Kompletny wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (parter).

Druk wniosku o zawarcie umowy najmu dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomsko i siedzibie Spółki TBS, ul. Kościuszki 12a, 97-500 Radomsko.

Wnioski niekompletne lub złożone poza terminem wyznaczonym na składanie wniosków nie będą rozpatrywane.

Gmina poinformuje zakwalifikowanych wnioskodawców o wyniku oceny oraz przekaże administratorowi budynku wnioski osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

Termin składania wniosków: 09.07.2020 r. – 16.07.2020 r.

Załączniki dostępne po kliknięciu w tytuł tego ogłoszenia

Wznowienie bezpośredniej obsługi Klientów Spółki

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. od poniedziałku, 25 maja br. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. informuje, iż jest możliwość bezpośredniej obsługi Klientów Spółki z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Interesanci będą obsługiwani jedynie na parterze budynku po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Telefon kontaktowy: 44 683 21 12 lub 44 683 54 03.

Ponadto informujemy, iż Zarząd TBS przyjmuje interesantów telefonicznie, jednakże w razie konieczności osobistej wizyty, będzie przyjmował we środy w godz. od 12 do 15 po uprzednim umówieniu się.

Zachęcamy Interesantów TBS do załatwiania formalności za pomocą telefonów, poczty elektronicznej: sekretariat@tbsradomsko.com.pl.

Dokumenty i wnioski można również składać do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Spółki (ul. Kościuszki 12a).

Na dokumencie prosimy umieścić swoje dane i telefon kontaktowy.