Wznowienie bezpośredniej obsługi Klientów Spółki

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. od poniedziałku, 25 maja br. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. informuje, iż jest możliwość bezpośredniej obsługi Klientów Spółki z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Interesanci będą obsługiwani jedynie na parterze budynku po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Telefon kontaktowy: 44 683 21 12 lub 44 683 54 03.

Ponadto informujemy, iż Zarząd TBS przyjmuje interesantów telefonicznie, jednakże w razie konieczności osobistej wizyty, będzie przyjmował we środy w godz. od 12 do 15 po uprzednim umówieniu się.

Zachęcamy Interesantów TBS do załatwiania formalności za pomocą telefonów, poczty elektronicznej: sekretariat@tbsradomsko.com.pl.

Dokumenty i wnioski można również składać do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Spółki (ul. Kościuszki 12a).

Na dokumencie prosimy umieścić swoje dane i telefon kontaktowy.