Przetarg na najem lokali użytkowych

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

w Radomsku Sp. z o.o.

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. Szczegółowa informacja podana jest w BIP