TBS w Radomksu Sp. z o.o.
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Radomsku Spółka z o. o.

Ogłoszenia

2018-02-07 11:18:50

Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
Przetarg odbędzie się 22 lutego 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP
2017-11-21 10:25:24

Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2017 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP
2017-07-07 10:45:26

Wniosek TBS w Radomsku na 24 miejscu w kolejce o udzielenie wsparcia finansowego z BGK

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. jako inwestor zastępczy złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi oraz rozbiórka części budynku gospodarczego
w Radomsku przy ul. Św. Rozalii 1A”. Wniosek został oceniony na 37,38 pkt., co pozwoliło na uplasowanie Gminy Miasto Radomsko na 24 z 98 pozycji w tabeli wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.
2017-07-06 15:13:32

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy
ul. Sadowej 7D w Radomsku w obrębie 15, dz. Nr ewid. 285/19 oraz zaprojektowanie i wykonanie
osiedlowego placu zabaw”

Przetarg odbędzie się 21 lipca 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP
2017-06-12 17:13:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi oraz rozbiórka części budynku gospodarczego w Radomsku
przy ul. Św. Rozalii 1A”

Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP
2017-06-08 08:44:21

Informacja: WOLNE LOKALE UŻYTKOWE stan na dzień 11.07.2017 roku

1. Przedborska 36 - pow. 20,00m.kw.
wyposażenie: inst. wod-kan, inst. elektr., wc, zaplecze

2. Przedborska 36 - pow. 63,03m2
wyposażenie: inst. wod-kan, inst. elektr., wc, zaplecze

3. Warszyca 4 - pow. 24,08m2
wyposażenie: inst. wod-kan, inst. elektr., wc, zaplecze

4. Plac 3-go Maja 13 - pow. 59,05m2
wyposażenie: inst. wod-kan, c.o., CCW, inst. elektr., wc, pomieszczenie piwniczne
przynależne do lokalu

5. Reymonta 56 - pow. 37,65m2
wyposażenie: inst. wod-kan, inst. elektr., wc

Lokale można oglądać we wszystkie dni robocze w godz. 8:00 do 14:00 .
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie TBS w Radomsku
Spółka z o. o. pokój nr 13 osobiście bądź telefonicznie 44 683-54-03 .