TBS w Radomksu Sp. z o.o.
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Radomsku Spółka z o. o.

Ogłoszenia

Przetarg na najem garaży ul. Sadowa 7D w Radomsku2019-03-01 12:50:14
W dn. 2019.03.04 - 2019.03.06 TBS prowadzi nabór ofert na najem garaży przy ul. Sadowej 7D, Radomsko. Regulamin przetargu na stronie BIP
Nowy budynek wielorodzinny przy ul. Sadowej2019-02-21 13:48:22
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. planuje budowę już szóstego wielorodzinnego bloku przy ul. Sadowej. Osoby zainteresowane mieszkaniem proszone są o kontakt telefoniczny z naszą Spółką (44) 683-54-03 wew. 43 lub mailowy lokale@tbsradomsko.com.pl


Dotyczy budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Sadowej2018-12-18 11:08:09
Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż zgodnie z treścią umowy podpisanej z wykonawcą inwestycji przy ul. Sadowej 7D budowa budynku wielorodzinnego winna zakończyć się z dniem 15 grudnia tego roku.

Niemniej jednak z uwagi na opóźnienia w pracach budowlanych wykonawca inwestycji deklaruje, iż termin ukończenia budowy bloku przy ul. Sadowej 7D to koniec stycznia 2019 roku.

Powyższe opóźnienia w zasiedleniu budynku nie są wynikiem zaniedbań naszej Spółki, jednak serdecznie przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Spółka TBS w Radomsku czyni wszelkie starania aby zakończyć inwestycję i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku lokal mieszkalny niezwłocznie przekazać Państwu do zasiedlenia.

Z poważaniem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Radomsku Sp. z o.o.
6.01.2019 plac targowy nieczynny2018-12-18 11:07:36
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 2 Regulaminu Targowiska Miejskiego w Radomsku przy ul. Targowej 4, w dniu 2019-01-06 plac targowy będzie nieczynny
24.12.2018r. Nieczynne2018-11-20 15:02:59
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2018r. (poniedziałek) Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. będzie nieczynne. Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Spółki będzie dzień 08.12.2018r. (sobota).
Dot. Zasiedlenia budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii 1 A w Radomsku 2018-11-15 12:11:30
Informujemy, że opóźnienia w zasiedleniu budynku przy ul. Św. Rozalii 1A w Radomsku , leżą po stronie Wykonawcy i są spowodowane nie wykonaniem w terminie umownym odcinka sieci i przyłącza gazowego . Obecnie trwa procedura odbiorowa w/w sieci i przyłącza gazowego . Spółka TBS w Radomsku dokłada wszelkich starań , aby jak najszybciej zakończyć procedury odbiorowe oraz doprowadzić do puszczenia gazu w sieci przez Gazownie Łódzką. Przewidziany termin zasiedlenia budynku to koniec listopada/początek grudnia 2018 r.
11 listopada 2018 r. Plac Targowy nieczynny2018-11-09 12:50:02
Zgodnie z § 4. pkt. 6. 8) Regulaminu Targowiska Miejskiego w Radomsku przy ul. Targowej 4 Informujemy, że Plac Targowy w dniu 11 listopada 2018 r. (niedziela) będzie nieczynny.
Lokale użytkowe w drodze przetargu2018-10-15 14:20:10
Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
Przetarg odbędzie się 25 października 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

Informacja o przetargu w BIP
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:2018-08-09 11:44:03
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kasjer

Wymagania:

• doświadczenie w pracy kasjera min. 1 rok
• umiejętność obsługi kasy fiskalnej
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera
• samodzielność
• łatwość nawiązywania kontaktów
• umiejętność pracy w zespole

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• przyjmowanie opłaty rezerwacyjnej od handlujących
• rozliczanie inkasentów z pobranej opłaty inkaso
• sporządzanie raportów i sprawozdań
• prowadzenie ewidencji wolnych i zajętych stanowisk handlowych

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie
• pakiet socjalny
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV na adres siedziby Spółki Radomsko ul. Kościuszki 12a (sekretariat).
Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych s dnia 10.05.2018r. (Dz.U. 100 poz. 1000 z 2018).
Lokale użytkowe w drodze przetargu2018-07-17 12:49:01
Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu Przetarg odbędzie się 26 lipca 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS. Informacja o przetargu w BIP
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:2018-06-15 12:49:46
Z-ca Kierownika ds. inwestycyjno - remontowych


Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • uprawnienia budowlane minimum wykonawcze,
 • doświadczenie w branży min. 2 lata ( w tym min. 1 rok na budowie)
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole.


  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • zastępowanie Kierownika ds. inwestcyjno – remontowych podczas jego nieobecności,
 • współpraca z Kierownikiem ds. inwestycyjno – remontowych w zakresie przygotowywania planów remontów i inwestycji;
 • nadzór i koordynacja robót związanych z prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami i remontami od strony budowlanej.
 • uczestniczenie w komisyjnych przeglądach budynków administrowanych przez TBS w Radomsku Sp. z o.o. i sporządzanie na tę okoliczność protokołów,
 • komisyjne typowanie budynków do remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji – ustalanie zakresu robót i ich kosztorysów,
 • opracowywanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej na planowane remonty ogólnobudowlane,
 • sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót wykonywanych przez TBS w Radomsku Spółka z o.o.


  Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • atrakcyjne wynagrodzenie (płaca zasadnicza + dodatkowe premie motywacyjne)
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pakiet socjalny
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego


  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie cv na adres siedziby Spółki
  Radomsko ul. Kościuszki 12a (sekretariat).

 • W związku z dużym zainteresowaniem wynajmem i zakupem mieszkań na radomszczańskim rynku mieszkaniowym Miasto Radomsko rozważa przystąpienie do realizacji Programu Radomszczańskie Mieszkanie Plus.2018-06-14 11:30:39  Miasto Radomsko oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego zachęca do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu skali i zakresu zainteresowania Programem. Zebrane opinie i informacje będą przydatne przy opracowywaniu ewentualnej koncepcji wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

  Prosimy o rzetelne wypełnienie anonimowej ankiety. Ankiety można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Radomska (poniedziałek - piątek), siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poniedziałek - piątek) oraz targowisku miejskim (w dniach: czwartek, sobota, niedziela) lub poprzez wysłanie skanu wypełnionej ankiety na adres e-mail:

  sekretariat@tbsradomsko.com.pl


  TBS w Radomsku Sp. z o.o. informuje, że od dnia 12.06.2018 zmieniają się opłaty za zimną wodę i kanalizację2018-06-11 14:20:03
  W związku z powyższym prosimy o osobiste bądź telefoniczne podawanie aktualnych stanów liczników. Informujemy, że w przypadku braku odczytu należność za wodę i kanalizację będzie liczona po nowej cenie.

  tel. 044-683-54-03 wew 44
  kom. 515-131-935
  Lokale użytkowe w drodze przetargu2018-05-30 13:01:47

  Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
  Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

  Informacja o przetargu w BIP
  Polityka Prywatności2018-05-28 13:32:21
  Zgodnie z ar. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. informuje, że:

  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o., Radomsko ul. Kościuszki 12 A.

  II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możliwy jest pod adresem inspektor@tbsradomsko.com.pl

  III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1) Zawarcia i wykonania umowy z klientami (najemcy, właściciele), w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, prowadzenie dokumentacji przetargowej, prowadzenie korespondencji, zawieranie umów, porozumień, wniosków.

  2) Zarządzania nieruchomościami w tym prowadzenie rozliczeń czynszów, przyjmowanie informacji o szkodach i awariach, odczyty urządzeń pomiarowych, roznoszenie korespondencji, utrzymanie czystości. Okres przetwarzania danych- okres trwania umowy ze wspólnotą

  3) Wypełniania prawnych obowiązków administratora związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  4) Zawarcia i wykonania umowy z kontrahentami (dostawcami towarów i usług), w tym wystawianie zamówień, wysyłanie zleceń, w imieniu własnym realizacja i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

  5) Rekrutacji do pracy w Spółce, w tym przyjmowanie CV, prowadzenie korespondencji, zawarcie umowy o pracę. Okres przetwarzania danych- do czasu prowadzenia rekrutacji.

  6) Zgłoszenia konieczności usunięcia awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia

  IV. Pani/Pana dane osobowe moga być udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.

  V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

  VI. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprawdzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  VII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisow ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym.  Nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. budowlanych2018-05-09 13:28:15

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

  Inspektor ds. budowlanych


  Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku budowlanym,
 • doświadczenie w branży min. 2 lata,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole.

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • bieżąca obsługa najemców lokali administrowanych przez Spółkę TBS w Radomsku Sp. z o.o.
 • uczestniczenie w komisyjnych przeglądach budynków administrowanych przez TBS w Radomsku Sp. z o.o. i sporządzanie na tę okoliczność protokołów,
 • komisyjne typowanie budynków do remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji – ustalanie zakresu robót i ich kosztorysów,
 • opracowywanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej na planowane remonty ogólnobudowlane,
 • sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót wykonywanych przez TBS w Radomsku Spółka z o.o.
 • sprawdzanie przedmiarów i kosztorysów oferentów zewnętrznych,
 • współudział w protokolarnym przekazywaniu i odbiorze lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • wystawianie zleceń na wykonywanie napraw, konserwacji i remontów

  Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet socjalny
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego


  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV na adres siedziby Spółki TBS w Radomsku ul. Kościuszki 12a 97-500 Radomsko w terminie do dnia 31.05.2018

  Informacja w BIP
 • 2018-04-23 11:55:16

  Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
  Przetarg odbędzie się 10 maja 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

  Informacja o przetargu w BIP
  2018-02-07 11:18:50

  Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
  Przetarg odbędzie się 22 lutego 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

  Informacja o przetargu w BIP
  2017-11-21 10:25:24

  Lokale użytkowe przeznaczone na wynajem w drodze przetargu
  Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2017 roku o godzinie 09:00 w siedzibie TBS.

  Informacja o przetargu w BIP
  2017-07-07 10:45:26

  Wniosek TBS w Radomsku na 24 miejscu w kolejce o udzielenie wsparcia finansowego z BGK

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. jako inwestor zastępczy złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi oraz rozbiórka części budynku gospodarczego
  w Radomsku przy ul. Św. Rozalii 1A”. Wniosek został oceniony na 37,38 pkt., co pozwoliło na uplasowanie Gminy Miasto Radomsko na 24 z 98 pozycji w tabeli wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.
  2017-07-06 15:13:32

  PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy
  ul. Sadowej 7D w Radomsku w obrębie 15, dz. Nr ewid. 285/19 oraz zaprojektowanie i wykonanie
  osiedlowego placu zabaw”

  Przetarg odbędzie się 21 lipca 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie TBS.

  Informacja o przetargu w BIP
  2017-06-12 17:13:53

  PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  z mieszkaniami socjalnymi oraz rozbiórka części budynku gospodarczego w Radomsku
  przy ul. Św. Rozalii 1A”

  Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie TBS.

  Informacja o przetargu w BIP
  2017-06-08 08:44:21

  Informacja: WOLNE LOKALE UŻYTKOWE stan na dzień 11.07.2017 roku

  1. Przedborska 36 - pow. 20,00m.kw.
  wyposażenie: inst. wod-kan, inst. elektr., wc, zaplecze

  2. Przedborska 36 - pow. 63,03m2
  wyposażenie: inst. wod-kan, inst. elektr., wc, zaplecze

  3. Warszyca 4 - pow. 24,08m2
  wyposażenie: inst. wod-kan, inst. elektr., wc, zaplecze

  4. Plac 3-go Maja 13 - pow. 59,05m2
  wyposażenie: inst. wod-kan, c.o., CCW, inst. elektr., wc, pomieszczenie piwniczne
  przynależne do lokalu

  5. Reymonta 56 - pow. 37,65m2
  wyposażenie: inst. wod-kan, inst. elektr., wc

  Lokale można oglądać we wszystkie dni robocze w godz. 8:00 do 14:00 .
  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie TBS w Radomsku
  Spółka z o. o. pokój nr 13 osobiście bądź telefonicznie 44 683-54-03 .


  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest dr Małgorzata Pundyk-Glet
  e-mail: inspektor@tbsradomsko.com.pl