TBS w Radomksu Sp. z o.o.
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Radomsku Spółka z o. o.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W RADOMSKU SP. Z O.O.

97-500 RADOMSKO,
UL. KOŚCIUSZKI 12A

www.tbsradomsko.com.pl
e-mail: sekretariat@tbsradomsko.com.pl

fax: (44) 683-54-03
tel: (44) 683-54-03 lub (44) 683-21-12

mapka
 • PUNKT ZGŁASZANIA AWARII

  pokój nr 5, wejście na zewnątrz budynku, wew. 35
  nr telefonu komórkowego do zgłaszania awarii 501-598-974


 • SEKRETARIAT oraz BIURO ZARZĄDU TBS

  pokój nr 12 (I piętro),

 • DZIAŁ ADMINISTRACJI

  pokój nr 3 (parter), wew. 33

 • DZIAŁ ADMINISTRACJI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

  pokój nr 1 (parter), wew. 31

 • DZIAŁ CZYNSZÓW

  pokój nr 14 i 15 (I piętro), wew. 44 i 45

 • DZIAŁ WINDYKACJI

  pokój nr 4 (parter) i pokój nr 15 (I piętro), wew. 34 i 45

 • DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

  pokój nr 16 (I piętro), wew. 46

 • DZIAŁ LOKALOWY

  pokój nr 13 (I piętro), wew. 43

 • DZIAŁ INWESTYCYJNO-REMONTOWY

  pokój nr 5 i 6, wejście na zewnątrz budynku, wew. 35 i 36


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest dr Małgorzata Pundyk-Glet
e-mail: inspektor@tbsradomsko.com.pl