Konkurs na najem lokalu mieszkalnego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w Radomsku Sp. z o.o.

O G Ł A S Z A

Konkurs na najem lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Kościuszki 7

Szczegółowe informacje w BIP