Inwestycje

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Radomsku
przy ul. Sadowej 7

Zasady najmu lokali mieszkalnych w zasobach spółki TBS.

Lokal mieszkalny należący do zasobu Spółki może być wynajmowany osobom fizycznym, które w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkiwania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie może przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie łódzkim, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu:

 • w gospodarstwie 1-osobowym jest to 5.333,83 zł
 • w gospodarstwie 2-osobowym jest to 8.000,74 zł
 • w gospodarstwie 3-osobowym jest to 9.778,68 zł
 • w gospodarstwie 4-osobowym jest to 11.556,63 zł
 • w gospodarstwie 5-osobowym jest to 13.334,57 zł
 • w gospodarstwie 6-osobowym jest to 15.112,51 zł

Mieszkania przy ul. Sadowej 7D będą wynajmowane osobom partycypującym w kosztach budowy na podstawie art. 29 ustawy z dn. 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w wysokości do 25% kosztów budowy lokalu, tj.:

 • dla mieszkania o pow. 48 m2 partycypacja w wysokości ok. 43.000,00 zł
 • dla mieszkania o pow. 54 m2 partycypacja w wysokości ok. 49.000,00 zł

Z chwilą podpisania umowy najmu lokalu, NAJEMCA jest zobowiązany dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości 12-krotnej wartości czynszu, co stanowić będzie kwotę:

 • dla mieszkania o pow. 48 m2 kaucja w wysokości ok. 6,720,00 zł
 • dla mieszkania o pow. 54 m2 kaucja w wysokości ok. 7.680,00 zł

W przypadku opuszczenia lokalu kaucja i partycypacja podlegają zwrotowi.

Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji.

W budynku przy ul. Sadowej 7D dostosowane będą do zapotrzebowania rynku 32 lokale mieszkalne, dwupokojowe o powierzchniach ok. 48 m2 oraz ok. 54 m2.

Przewidywana miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni to około 11,65 zł.

 • Dla mieszkania o pow. 48 m2 opłata miesięczna za czynsz to około 560 zł + opłaty za media (centralne ogrzewanie, woda, energia, wywóz nieczystości stałych).
 • Dla mieszkania o pow. 54 m2 opłata miesięczna za czynsz to około 640 zł + opłaty za media (centralne ogrzewanie, woda, energia, wywóz nieczystości stałych).

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, dwuklatkowy, całkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Dach czterospadowy kryty blachą dachówkową.

W piwnicach zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze dla każdego mieszkania oraz 6 garaży. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. System dróg i chodników umożliwia swobodny dojazd i dojście do miejsca zamieszkania. Dla mieszkańców przewidziano miejsca parkingowe, zagospodarowane tereny zielone oraz plac zabaw.

Mieszkania w zasobach Spółki TBS oddawane są w opcji „pod klucz”:

 • panele podłogowe
 • ściany i sufity malowane farbą emulsyjną
 • łazienki – terakota na gładzi cementowej a na ścianach do wys. 2 m glazura
 • kompletna armatura sanitarna
 • instalacja telewizji kablowej, telefoniczna, domofonowa

Do wniosku o mieszkanie należy dołączyć następujące dokumenty (dotyczy wszystkich osób wymienionych we wniosku):

 • zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy – średnia brutto z ostatnich 3 miesięcy,
 • oświadczenie o nieposiadaniu własności na terenie miasta Radomsko.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (044) 683 54 03 wew. 43 lub w pokoju nr 13 (I piętro) Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o., ul. Kościuszki 12a od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Powyższa oferta stanowi opracowanie własne TBS w Radomsku Spółka z o.o. oraz ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragrafu 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Załączniki