TBS w Radomksu Sp. z o.o.
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Radomsku Spółka z o. o.

Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego


Przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego


Zamiana mieszkania komunalnego


Wynajem mieszkania w Bloku Wielorodzinnym przy ul. Sadowej


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest dr Małgorzata Pundyk-Glet
e-mail: inspektor@tbsradomsko.com.pl