TBS w Radomksu Sp. z o.o.
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Radomsku Spółka z o. o.

Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego


Przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego


Zamiana mieszkania komunalnego


Wynajem mieszkania w Bloku Wielorodzinnym przy ul. Sadowej