Wznowienie bezpośredniej obsługi Klientów Spółki

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. od poniedziałku, 25 maja br. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. informuje, iż jest możliwość bezpośredniej obsługi Klientów Spółki z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Interesanci będą obsługiwani jedynie na parterze budynku po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Telefon kontaktowy: 44 683 21 12 lub 44 683 54 03.

Ponadto informujemy, iż Zarząd TBS przyjmuje interesantów telefonicznie, jednakże w razie konieczności osobistej wizyty, będzie przyjmował we środy w godz. od 12 do 15 po uprzednim umówieniu się.

Zachęcamy Interesantów TBS do załatwiania formalności za pomocą telefonów, poczty elektronicznej: sekretariat@tbsradomsko.com.pl.

Dokumenty i wnioski można również składać do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Spółki (ul. Kościuszki 12a).

Na dokumencie prosimy umieścić swoje dane i telefon kontaktowy.

Plac targowy otwarty w pełnym zakresie

W związku z wprowadzonymi od 4 maja br. zmniejszeniami ograniczeń w handlu od 7 maja tj. czwartek, radomszczańskie targowisko wznawia swoją działalność w pełnym zakresie – sprzed okresu pandemii.

Liczymy na rozsądek i odpowiedzialność wszystkich użytkowników Placu Targowego zarówno Sprzedających jak i Kupujących.

‼️ ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE TARGOWISKA ‼️

1. Zachowanie bezpiecznej odległości Klient – Klient, Klient – Sprzedawca, Sprzedawca – Sprzedawca – minimum 2 metry.
2. Przed wejściem na targowisko będzie prowadzona obowiązkowa dezynfekcja rąk.
3. Maksymalna liczba Kupujących przebywających jednocześnie na targowisku to 3 osoby na jedno stanowisko handlowe.
4. Obowiązek zakrywania ust i nosa przez sprzedających i kupujących.
5. Wejście na targowisko i wyjście z niego będzie możliwe 2 bramami od ulicy Targowej oraz 1 bramą od ulicy Harcerskiej.

Apelujemy do Kupujących o dokonywanie w miarę szybkich i przemyślanych zakupów.

W przypadku zaobserwowania braku przestrzegania zaleceń, targowisko miejskie może zostać ponownie zamknięte.